Tajemství silného ducha – 1. část

Ledová voda je prospěšná pro tělo i ducha.

Alexandr Suvorov

Úvod

Autor Michail Trofimov, kandidát lékařských věd, zkušený otužilec a vzděláním lékař zkoumá silné i stinné stránky zimního plavání jako způsobu zvýšení vitality, posílení ducha a mysli.

Abyste byli schopni přijímat kvalifikovaná a přesná rozhodnutí, často nestačí mít pouze dostatek času na přemýšlení. Musíte být stále ve střehu a ze všech možných variant vybrat jedinou – tu optimální. To vyžaduje trvale navracet organismu sílu a energii, kterou ztrácí. Jedním ze způsobů je zimní plavání. Skutečně ani nezabere mnoho času, i při vysokém pracovním vytížení lze najít pár chvil, abyste se třeba dvakrát nebo třikrát týdně ponořili do ledové vody. A výsledek? Takové zvýšení pracovní výkonnosti a snížení nemocnosti, kterého nelze dosáhnout ani návštěvami sportovních klubů.

Příběh tohoto léčebného systému má kořeny v dávné minulosti. Zimní koupání bylo téměř výlučně zimní zábavou východních Slovanů. Je to jejich staletá tradice. Křesťanská náboženská praxe je zde úzce spojena se starobylými pohanskými zvyklostmi. Opravdu od dávných dob se koupáním v ledové vodě nejen smývaly hříchy, ale také se takto léčilo mnoho nemocí. A otužování pomáhalo nejen při nemocech těla, jako je artritida, migréna, bolesti zad, apod. Ponory do studené vody často pomáhaly zvítězit i nad duševními chorobami, které se dříve označovaly jako špatná krev, jako například deprese.

V čem spočívá jedinečnost této extrémní léčebné metody? Autor je člověk se zkušenostmi v medicíně i otužování. Už tři roky se v zimě koupe v různých přírodních vodních nádržích včetně moře. A zde je jeho analýza pro ty, kteří jsou aktivní a otevření hledání skrytých rezerv v organismu.

Vysoká otužilost

Před tím než se rozhodnete učinit takový neobvyklý krok jako je zimní koupání, je dobré položit si otázku: „A k čemu mi to bude dobré?“ Pokud je cílem pouze zapůsobit na ostatní lidi nebo rozveselit společnost v sauně, je lepší se tohoto nápadu vzdát a najít si méně extrémní způsob sebevyjádření. Zcela jiný případ je, pokud chcete nalézt odvahu, zdraví, vitalitu, optimismus a odolnost vůči stresu.

Pokud se chcete zbavit každoročních nachlazení a získat pocit hrdosti nad překonáním svých pochyb, vyžaduje chlad seriózní přístup a pravidelnost. Absolutně nemá smysl čekat od zimního koupání ozdravné a posilující účinky, když se do studené vody ponoříme dvakrát, třikrát za půl roku a přitom pokračujeme v kouření a v zatěžování svých jater pitím alkoholu.

Zimní koupání je extrémní stupeň otužování prostřednictvím působení chladu na tělo – hypotermie. Obvykle se otužováním myslí přizpůsobení se chladu, ale pojetí tohoto termínu je mnohem širší. Zahrnuje také zlepšení odolnosti organismu proti účinkům tepla a teplotních rozdílů, větru, vlhkosti a dalších faktorů životního prostředí. To znamená, že zvyšuje schopnost adaptace organismu jako celku. Otužování je v podstatě také stres, ale stres se znaménkem plus, který nutí všechny fyziologické systémy přizpůsobit se extrémním podmínkám.

Mobilizace vnitřních rezerv probíhá s vynaložením maximálního funkčního vypětí. Co se přesně děje v těle při působení studené vody? Vzhledem k tomu, že tepelná vodivost vody je přibližně 28 krát větší než tepelná vodivost vzduchu, při ponoření do ledové vody se z povrchu těla začne rychle odvádět teplo a nastávají následující změny.

Při krátkodobém působení chladu (1 – 2 minuty) se snižuje tep o 10 – 15 tepů/min., spotřeba kyslíku vzrůstá 6 krát. Kapiláry v kůži se rychle smršťují, což je pro ně výborná gymnastika, a vnitřní orgány tím získají více krve. Produkce tepla v těle se zvyšuje 10 krát. Je možné vidět, jak se z otužilce lezoucího z vody valí pára a on sám v tu chvíli cítí teplo v těle, i když je dvacet pod nulou. Po ledové koupeli zažívá člověk také pocit euforie a mimořádný nárůst duševních sil, což je způsobeno uvolněním hormonů radosti endorfinů do krevního řečiště. Nadšení a zvýšená energie přetrvává ještě několik hodin po koupeli. Kromě toho nadledvinky reagují na chladový stres uvolněním hormonů určených pro podporu orgánů a fyziologických systémů v extrémních situacích. Při ponořování se do studené vody znovu a znovu otužilci trénují organismus. Při každém ponoru zvyšují jeho adaptační schopnosti. To je důvod, proč otužilci snášejí prudké teplotní přechody mnohem lépe a jsou schopni zůstat v ledové vodě déle než nováčci.

Při intenzivním otužování se trénují všechny systémy v těle – kardiovaskulární, respirační, imunitní a endokrinní. Proto je tak široké spektrum léčebných účinků zimního plavání. Nejvíce přesvědčivým argumentem pro tento způsob otužování je skutečnost, že četnost nachlazení se u otužilců snižuje pětinásobně. Takový preventivní účinek nejsou schopna zajistit ani moderní imunostimulační léčiva pro použití při epidemiích chřipky a dalších virových respiračních onemocněních. Ty snižují riziko onemocnění pouze 1 – 3,3 krát. Pokud otužilci přesto onemocní, průběh onemocnění je mírný a uzdravují se téměř 3 krát rychleji než ostatní.

Výhody zmního plavání nespočívají pouze ve zvýšené odolnosti proti nachlazení. V důsledku dlouhodobého a systematického otužování se aktivizují i vnitřní procesy v buňkách zvýšením aktivity buněčných elektráren – mitochondrií. To pomáhá obnově poškozených buněk a zlepšuje funkci zdravých. Jak vyplývá z dat různých průzkumů, většina z těch, co se stali otužilci, se zbavila svých chronických onemocnění nebo se jejich onemocnění podstatně zlepšilo. U otužilců se zvyšuje kapacita plic a objem hrudníku, zvyšuje se svalová síla a odolnost proti geomagnetickým poruchám a změnám počasí. Ne nadarmo velký vojevůdce Alexandr Suvorov věřil, že ledová voda je prospěšná pro tělo i ducha. Koneckonců polévání studenou vodou sehrálo významnou roli při vítězství budoucího generála nad vrozenou slabostí. Současné studie ukazují, že zimní plavání snižuje biologický věk člověka bez ohledu na jeho pohlaví a dědičnost. To znamená, že má omlazující účinek a podporuje dlouhověkost. Není náhodou, že třetí největší podíl stoletých v populaci po Dagestánu a Abcházii je v Ojmjakonu, kde mrazy dosahují až 60 – 70 °C. Zimní plavání také pravděpodobně podporuje vylučování radionuklidů, těžkých kovů, dusičnanů a pesticidů z těla

pokračování příště

Převzato z ruského originálu na stránkách Sovětskij morž

 

Štítky , , .Záložka pro permanentní odkaz.

Jedna reakce na Tajemství silného ducha – 1. část

  1. Pingback:Back Again | Nizkohorsky Pruvodce

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.